Σιτάρι...

Φέτος για πρώτη φορά έβαλα λίγο σιτάρι για προσωπική χρήση...