Ιστορική διάλεξη Δανέζη, απλή και κατανοητή, ανθρώπινη...

Τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμάμε εν ζωή αν είναι δυνατόν.
Προσωπικά είμαι πολύ λίγος άρα δύσκολο να αποδώσω τιμή σε έναν μεγαλύτερο μου....
Μπορώ να ευχηθώ όμως να έχεις την υγειά σου κύριε Δανέζη, και ο Θεός της Αγάπης θα με ακούσει... :)